Kako se koristi Google Analtics?

Što je Google Analytics? To je vodeći svjetski softver za analizu web stranica, a koristi se na oko 3/4 web stranica u svijetu.Naravno, može se koristiti za “provjeru odakle dolaze naši posjetitelji”, ali nemojmo ga podcijeniti. Nakon uključivanja skripte...